Bilskrot

From EEYEM Pilot Wiki
Revision as of 19:49, 21 February 2020 by 88.150.182.240 (Talk) (Created page with "Det är besynnerligt, att det rullar så många mer eller mindre skrotbilar i Stenungsund. Dessa koldioxidmonster spyr ut mångfald större mängd miljöfarliga avgaser än de...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Det är besynnerligt, att det rullar så många mer eller mindre skrotbilar i Stenungsund. Dessa koldioxidmonster spyr ut mångfald större mängd miljöfarliga avgaser än de jämförbara nyare modellerna. Det är inte bara Stenungsund och Sverige som är drabbad av dessa miljöbovar. I Frankrike, till exempel, måste stora delar av de större städerna ibland stängas för trafik. Det är speciellt under vinterhalvåret, som dessa städer måste vädras ut, för att invånarna skall kunna befinna sig i sin hemtrakt. Men det har en naturlig förklaring. Hos vissa är bilen att likställas, som en familjemedlem och man har oftast fantastiska minnen av och kring den. Och ingen vill föra den gamla trotjänaren till stupstocken även om det vore en välgärning för miljön. För egen del körde jag runt mycket i Europa under med min första bil. Bilskrot Ett härligt minne som jag aldrig glömmer. Men precis som alla andra produkter bevarade den inte sin kvalitet i evighet. För bevara aktningen fick den sluta sina dagar hos en auktoriserad bilskrot i Stenungsund. Den genomsnittliga existensen på bilar är runt 12 år, före man säger farväl till den. Men en bil kan givetvis vara avsevärt längre om man vårdar den väl. Tyvärr lämnas otaliga bilar långt innan sin elva årsdag. Den största anledningen till det, är att den förmodligen har varit med om en kollision och är för dyr att fixa. Om man har ett fordon som är uttjänat, är det angeläget att att det handskas på ett miljöriktigt sätt och återvinnes. Att lämna utslitna bilar i naturen kan få katastrofala konsekvenser. En bil innehåller kvicksilver och farliga ämnen som sprids i naturen när fordonet bryts ned. Kvicksilver från ett enda fordon, cirka fem till tio gram, är till exempel tillräckligt för att förorena en km2 stor sjö . Alla som lever på vår värld behöver komma ihåg att vi endast förvaltar den. Vi är skyldiga våra barn och barnbarn att ta hand om den på bästa sätt. För den skull, lämna alltid skrotbilen till en bildemontering som är ackrediterad hos myndigheter för att få mottagningsbevis och skrotintyg. Bilen blir då avregistrerad i Stenungsund och omhändertagen enligt bilproducenternas ansvar. Alla miljöfarliga ämnen kommer att återvinnas på rätt sätt.