Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

From EEYEM Pilot Wiki
Revision as of 09:11, 2 November 2016 by 192.168.200.242 (Talk) (Created page with "=Υπολογιστική Πολυπλοκότητα= ==1 Μηχανή Turing== ==2 Αναδρομικές και αναδρομικά αριθμήσιμες γλώσσες=...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

1 Μηχανή Turing

2 Αναδρομικές και αναδρομικά αριθμήσιμες γλώσσες

3 Παραλλαγές της μηχανής Turing

4 H μη ντετερμινιστική μηχανή Turing

5 H αρχή της διαγωνοποίησης

6 Επιλύσιμα και μη επίλυσιμα προβλήματα

7 Το πρόβλημα του τερματισμού

8 Μη αποκρισιμότητα

9 Αναδρομικά μη διαχωρίσιμες γλώσσες

10 Κλάσεις πολυπλοκότητας

11 Στοιχεία από τη Λογική

12 Προβλήματα στη κλάσση ΝΡ

13 Πληρότητα κατά ΝΡ

14 ΝΡ-πλήρη προβλήματα

15 Το συμπλήρωμα της κλάσσης ΝΡ