Προγραμματιστικά εργαλεία σε περιβάλλον Linux

From EEYEM Pilot Wiki
Revision as of 09:44, 31 October 2016 by Admin (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Εισαγωγή

Εγκατασταση VirtualBox

Το περιβάλλον στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο προγραμματισμός MySQL η οποία θα καλείται από ένα πρόγραμμα Java είναι το Linux. Για να εγκατασταθεί το Linux πρέπει να υπάρχει μία ελεύθερη κατάτμηση (partition) στον σκληρό δίσκο. Ένας πιο απλός και πρακτικός τρόπος είναι η χρήση εικονικού μηχανήματος. Η πλατφόρμα η οποία προσφέρεται δωρεάν στο διαδίκτυο και στην οποία μπορεί να εγκατασταθεί ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα σε ένα εικονικό μηχάνημα με προδιαγραφές τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε είναι το VirtualBox της Oracle. Για την εγκατάσταση του VirtualBox απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:

1.)Αρχικά κατεβάζουμε το αρχείο εγκατάστασης από την τοποθεσία https://www.virtualbox.org

2.)Ο σύνδεσμος που χρειάζεται για να επιλέξουμε την έκδοση την οποία επιθυμούμε είναι ο Downloads στο μενού αριστερά στη σελίδα.

3.)Δεδομένου ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι τα Windows επιλέγουμε την πιο πρόσφατη έκδοση του VirtualBox για Windows.

4.)Επιλέγουμε τον φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτεί το πρόγραμμα εγκατάστασης.

5.)Από την ίδια σελίδα, μεταφορτώστε και το " VirtualBox 5.1.8 (ή την πιο πρόσφατη ) Oracle VM VirtualBox Extension Pack" (την αντίστοιχη έκδοση με αυτή του βήματος 3 ,την πιο πρόσφατη δηλαδή ). Το πακέτο αυτό είναι ανεξάρτητο του λειτουργικού συστήματος που έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στον εικονικό υπολογιστή που θα δημιουργήσετε.

6.)Αποθηκεύστε αυτό το πακέτο στον ίδιο φάκελο που αποθηκεύσατε και το πρόγραμμα εγκατάστασης (βήμα 4).

7.)Μεταβείτε στον φάκελο στον οποίο αποθηκεύσατε το πρόγραμμα εγκατάστασης , επιλέχτε το συγκεκριμένο αρχείο και κάνετε διπλό κλικ. Ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε βήμα πραγματοποιήστε την εγκατάσταση.

8.)Μετά την εγκατάσταση του Virtual Box, εκκινήστε το πρόγραμμα και από το μενού του προγράμματος επιλέξτε "File → Preferences..."(Αρχείο → Προτιμήσεις - στην Ελληνική έκδοση). Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε το "Extensions"(Επεκτάσεις). Κάντε κλικ στο μπλε τετράγωνο με τις καμπυλωμένες γωνίες για να προσθέσετε ένα νέο extension (μια νέα επέκταση). Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε το αρχείο που μεταφορτώσατε στο βήμα 5. Έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση όλων των στοιχείων του Virtual Box.

Εγκατάσταση Linux στο VirtualBox

Κατόπιν της επιτυχούς εγκατάστασης του VirtualBox ακολουθεί η εγκατάσταση σε αυτό του λειτουργικού συστήματος Linux. Στη συνέχεια θα εγκατσταθούν σε αυτό το λειτουργικό σύστημα τα απαραίτητα προγράμματα για τον σκοπό της εργασίας μας.