Skrot Stenungsund

From EEYEM Pilot Wiki
Jump to: navigation, search

När någon planerar att skrota bilen Stenungsund skall ett kvitto i form av ett mottagningsbevis från en bilskrot erhållas. Det sker då fordonet lämnas tillsammans med ett giltigt registreringsbevis, som måste styrkas med en fullmakt om inte ägaren lämnar bilen personligt. Endast en auktoriserad bilskrot i Stenungsund, eller ett avtalsbundet företag, får utfärda ett sådant. Enligt miljöbalken gäller: "Den person som innehar en bil, som han skall göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med, ansvarar för att bilen tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt ". Bilägaren i Stenungsund bär därför ansvaret tills dess ett lagligt mottagningsbevis finns i hans hand. Skrot Stenungsund Och han bör behålla det tills besked om avregistrering kommit från Transportstyrelsen. En skrotbil är begärlig på den illegala marknaden. Detta beskrivs i Naturvårdsverkets "Illegala gränsöverskridande av avfall." Skulle bilen hamna i illegal verksamhet bär inte ägaren längre det juridiska ansvaret, när han kan uppvisa mottagningsbeviset. Det skall dock inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är den enda garantin för bilens definitiva skrotning och avregistrering. Upplysning kan fås från Transportstyrelsens fordons- och ägaruppgifter om inte avregistreringsbesked erhålles.