Πιλοτική Ανάπτυξη Μαθημάτων, Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικών Πόρων 

  Skip available courses

  Available courses

  ΕΑΠ ΠΕΝΕΡ 16 - Βιβλιογραφική Επισκόπηση

  ΕΑΠ ΠΕΝΕΡ 16 - Βιβλιογραφική Επισκόπηση

  Course

  Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΣΤΧ)

  Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΣΤΧ)

  Στο μάθημα αυτό θα βρείτε το σύνολο τω...
  Course
  Guest access requires password

  Οδηγοί Δημιουργίας Διδακτικού Υλικού

  Οδηγοί Δημιουργίας Διδακτικού Υλικού

  Course
  Guest access requires password

  Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining)

  Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining)

  Course

  ΠΛΗ11 - Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

  ΠΛΗ11 - Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

  Course

  ΠΛΗ20 - Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

  ΠΛΗ20 - Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

  Course

  ΠΛΗ30 - Θεμελιώσεις Eπιστήμης Υπολογιστών

  ΠΛΗ30 - Θεμελιώσεις Eπιστήμης Υπολογιστών

  Course

  ΠΛΣ60 - Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού

  ΠΛΣ60 - Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού

  Course