Πιλοτική Ανάπτυξη Μαθημάτων, Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικών Πόρων 

  Παράλειψη διαθέσιμα μαθήματα

  Διαθέσιμα Μαθήματα

  ΕΑΠ ΠΕΝΕΡ 16 - Βιβλιογραφική Επισκόπηση

  ΕΑΠ ΠΕΝΕΡ 16 - Βιβλιογραφική Επισκόπηση

  Μάθημα

  Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΣΤΧ)

  Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΣΤΧ)

  Στο μάθημα αυτό θα βρείτε το σύνολο τω...
  Μάθημα

  ΠΛΗ20 - Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

  ΠΛΗ20 - Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

  Μάθημα
  Πρόσβαση επισκέπτη

  Οδηγοί Δημιουργίας Διδακτικού Υλικού

  Οδηγοί Δημιουργίας Διδακτικού Υλικού

  Μάθημα
  Πρόσβαση επισκέπτη

  Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining)

  Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining)

  Μάθημα

  ΠΛΗ11 - Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

  ΠΛΗ11 - Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

  Μάθημα

  ΠΛΗ30 - Θεμελιώσεις Eπιστήμης Υπολογιστών

  ΠΛΗ30 - Θεμελιώσεις Eπιστήμης Υπολογιστών

  Μάθημα

  ΠΛΣ60 - Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού

  ΠΛΣ60 - Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού

  Μάθημα
  Πρόσβαση επισκέπτη

  Πιλοτικό Μάθημα

  Πιλοτικό Μάθημα

  Πιλοτική ανάπτυξη μαθησιακών δραστηρ...
  Μάθημα
  Πρόσβαση επισκέπτη

  Πιλοτική Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων

  Πιλοτική Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων

  Μάθημα

  Θερινό Σχολείο Υπολογιστική Μηχανική 2016

  Θερινό Σχολείο Υπολογιστική Μηχανική 2016

  1ο e-learning Θερινό Σχολείο "Υπολογιστική ...
  Μάθημα